Slide background

Kancelaria na miarę Twoich potrzeb
Slide background
AKTUALNOŚCI
Slide background
KONTAKT

Naszą kancelarię charakteryzuje doświadczenie, profesjonalizm oraz najwyższa jakość świadczonych usług. Świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucji.

Doradzamy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, prawa pracy, podatkowego i administracyjnego.

Reprezentujemy Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, firm czy spółek tak w kraju, jak i za granicą. Pracujemy w języku angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

NIERUCHOMOŚCI

Zajmujemy się kompleksową obsługą spraw z zakresu obrotu nieruchomościami. Świadczymy m.in. takie usługi jak sporządzanie i opiniowanie umów, audyty prawne, prowadzenie postępowań sądowych, ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Więcej…

SPORY SĄDOWE

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, administracyjnego, a także prawa pracy. Więcej…

DORADZTWO KORPORACYJNE

Doradzamy w zakresie spraw korporacyjnych – uczestniczymy w procesie tworzenia podmiotów gospodarczych, pomagamy wybrać optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej, zajmujemy się bieżącą obsługą klientów korporacyjnych. Więcej…

PODATKI

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego, reprezentujemy klientów przed organami administracji i sądami, doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej. Więcej…

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWE TECHNOLOGIE

Kancelaria zapewnia obsługę w zakresie projektów związanych z branżą IT, telekomunikacją, jak i w zakresie prawa własności intelektualnej. Więcej…

USŁUGI ON-LINE

Proponujemy Państwu skorzystanie z usługi obsługi on-line w zakresie udzielenie porady prawnej, analizy umowy lub innego dokumentu, sporządzenia opinii, pisma procesowego, umowy lub innego dokumentu. Więcej…

Aktualności

PROCEDURA ODWOŁAWCZA  DLA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE  Z UNII EUROPEJSKIEJ

PROCEDURA ODWOŁAWCZA DLA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

PROCEDURA ODWOŁAWCZA DLA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ Procedurę ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach programu operacyjnego określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009.84.712 j.t.).   Zgodnie z art. 30a tej ustawyumowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, w odniesieniu do projektu: 1)   który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, [...]

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA (ENA)

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA (ENA)

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA (ENA) Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wprowadzony został do unijnego porządku prawnego decyzją ramową Rady UE z 13.6.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (Dz.Urz. WE L Nr 190 z 18.7.2002 r. s. 1). Zgodnie z art. 1 tej decyzji ENA stanowi decyzję sądową wydaną przez Państwo Członkowskie w celu aresztowania i przekazania przez inne Państwo Członkowskie osoby, której dotyczy wniosek, [...]

ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

21 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w przepisach istotnych zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ustawa ta dostosowuje ustawodawstwo polskie do wymagań dyrektyw unijnych. Najważniejsze zmiany dotyczą następujących zagadnień: poszerzenie zakresu ochrony praw konsumenta – wymóg transparentności wzorca umowy, regulaminów, cenników Znowelizowana ustawa zastrzega, że [...]

Przydatne linki

 • Sejmowy Internetowy System Aktów Prawnych
 • Lista Sądów Powszechnych
 • Wyszukiwarka Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Rejestr Klauzul Niedozwolonych
 • Centralna Ewidencja i Działalności Gospodarczej
 • Elektroniczna Księga Wieczysta
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • KRS