PODATKI

Świadczymy kompleksową pomoc prawną obejmującą zarówno prawo podatkowe jak i celne.

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

  • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie podatkowych aspektów działań naszych Klientów;
  • reprezentacja w postępowaniu przed organami podatkowymi i celnymi;
  • reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • przygotowywanie projektów wystąpień do urzędów celnych i skarbowych;
  • przygotowywanie wniosków o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego;
  • przeprowadzanie audytów podatkowych i księgowych;
  • sporządzanie na zlecenie Klienta programu optymalizacji podatkowej;

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług w tym zakresie, nasza Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, biurami rachunkowymi oraz biegłymi rewidentami.