PRAWO PRACY

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz innych umów dotyczących zatrudnienia (np. umów o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, porozumień w sprawie rozwiązania stosunku pracy, kontraktów menedżerskich),
  • sporządzanie regulaminów obowiązujących u pracodawcy,
  • doradztwo w zakresie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy, w tym także w ramach procesów restrukturyzacji zatrudnienia,
  • reprezentowanie pracodawców lub pracowników w sporach pracowniczych,
  • reprezentowanie i doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych.