WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W chwili obecnej jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się kancelarii windykacyjnych na terenie Wielkopolski. Dzięki wypracowanym przez lata procedurom oraz rozbudowanym systemom informatycznym wspomagającym windykację możemy skutecznie działać na terenie całego kraju.

Kancelaria współpracuje z czołowymi firmami windykacyjnymi. Nasza kadra to doświadczony zespół pracujący w nowocześnie wyposażonej kancelarii. Prowadzimy zarówno windykację przedsądową, jak również windykację sądową w oparciu o własny zintegrowany system informatyczny.

DOŚWIADCZENIE 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie windykacji należności na rzecz największych podmiotów w branży transportowej i spedycyjnej. Aktualnie kancelaria obsługuje m.in. największego przewoźnika kolejowego w kraju składając ponad 16.000 pozwów miesięcznie. Skala ta jest możliwa do osiągnięcia dzięki użyciu autorskiego systemu informatycznego, dzięki któremu większość procedur i przepływu dokumentów odbywa się w sposób elektroniczny. Tym samym nasi klienci uzyskują najszybszą usługę w Polscew zakresie windykacji sądowej, a prowadzona przez kancelarię windykacja przedsądowa charakteryzuje się wysoką skutecznością.

MODELE WSPÓŁPRACY

Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie windykacji roszczeń pozwoliło na opracowanie modeli współpracy dostosowywanych każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając specyfikę działalności oraz strukturę firmy. Jednocześnie z dbałości o czas naszych klientów umożliwiamy korzystanie z naszych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stworzonego przez nas systemu internetowego. Stoimy na stanowisku, iż zlecenie zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa podmiotowi zewnętrznemu na zasadzie outsourcingu jest w chwili obecnej jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania zarówno w sensie ekonomicznym jak też prawnym. Korzyści płynące z przyjęcia takiego modelu współpracy to przede wszystkim:

 • ograniczenie działań windykacyjnych klienta do bieżącej kontroli aktualnego stanu toczących się postępowań
 • dbałość o szczegóły formalne na każdym etapie windykacji dające gwarancję, iż sprawy trafiające do sądu zakończą się szybko i skutecznie
 • uproszczenie oraz przyspieszenie czynności związanych z prowadzeniem sprawy windykacyjnej
 • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem własnego zespołu windykacyjnego
 • zwiększona skuteczności odzyskiwania należności.

POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE

Nasza skuteczność wynika przede wszystkim z położenia nacisku na jak najszersze spektrum podejmowanych działań na etapiepostępowania przedegzekucyjnego, które zakresem czynności obejmuje:

 • bieżący monitoring prowadzonych postępowań pod kątem terminowości podejmowanych czynności
 • negocjacje z dłużnikiem w sprawie ustalenia warunków dobrowolnej spłaty należności
 • kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego
 • sporządzanie bieżących raportów stanu prowadzonej windykacji
 • ustalenie pełnego zakresu informacji o dłużniku niezbędnych do skutecznego dochodzenia należności
 • przygotowanie projektu ugody z dłużnikiem.

WYKORZYSTYWANE SYSTEMY

Powyższe skutkuje ograniczeniem kosztów związanych z dochodzeniem należności na drodze postępowania sądowego. Dzięki naszej strukturze organizacyjnej posiadamy możliwości podjęcia obsługi podmiotów działających w sektorze publicznym, które funkcjonują w oparciu o umowy zawierane z klientami indywidualnymi. Stworzony przez nas system informatyczny pozwala na budowanie rozległych baz danych dotyczących dłużników, bieżące raportowanie oraz całodobowy dostęp do systemu za pośrednictwem Internetu, w sposób gwarantujący spełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Naszym atutem jest także to, iż posiadamy możliwości dostosowania naszego systemu do wszelkich potrzeb klienta.

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Kancelaria posiada aktywne konto użytkownika, aktywowane zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz.1830). Kancelaria dysponuje również certyfikatem kwalifikowanymwystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji.

Kancelaria posiada aktywne konto pełnomocnika zawodowego i możliwość składania tzw. paczek z pozwami w elektronicznym postępowaniu upominawczym.