SPÓŁKI

Pomagamy przy tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Doradzamy jak efektywnie wykorzystywać struktury korporacyjne i aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia podmiotów gospodarczych.

W tym zakresie świadczymy m.in. następujące usługi:

 • doradzamy w przedmiocie wyboru optymalnej formy prawnej spółki,
 • sporządzamy projekty umów spółek / aktów założycielskich spółek,
 • sporządzamy i składamy w sądzie rejestrowym dokumentację rejestrową spółek,
 • doradzamy w procesie przekształceń i łączenia spółek, sporządzamy niezbędne dokumenty, jak m.in. plany połączenia lub przekształcenia spółek,
 • doradzamy w procesie likwidacji spółek, sporządzamy niezbędne dokumenty, w tym wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

DORADZTWO KORPORACYJNE

Ponadto prowadzimy także bieżącą obsługę prawną spółek, świadcząc m.in. następujące usługi:

 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach
 • sporządzanie projektów uchwał
 • wnioski do KRS, w tym m.in. składanie sprawozdań finansowych do KRS
 • doradztwo z zakresie zachowania zasad „ładu korporacyjnego”.

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI W POLSCE

Świadczymy pomoc prawną przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną w Polsce. Usługa obejmuje rejestrację spółki oraz pomoc przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a w szczególności:

 • sporządzenie projektu umowy (aktu założycielskiego, statutu) spółki
 • przygotowanie i złożenie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • zgłoszenie spółki do Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego
 • odebranie stosownych wypisów, zaświadczeń i decyzji
 • pomoc i doradztwo przy zawarciu umowy na prowadzenie rachunkowości spółki
 • pomoc i doradztwo przy zawarciu umowy najmu powierzchni biurowej lub siedziby spółki
 • pomoc i doradztwo przy zawarciu umowy bankowej
 • zmiana umowy spółki

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Świadczymy również pomoc prawną przy zakładaniu spółek oraz przy załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w jednym z krajów Unii Europejskiej.


W ramach tej usługi wnikliwie analizujemy wymagany zakres zmian umowy (aktu założycielskiego, statutu) spółki w zakresie czynności takich, jak:

 • sporządzenie wszelkich zmian umowy spółki (aktu założycielskiego, statutu)
 • udział z głosem doradczym w Kancelarii Notarialnej
 • przygotowanie i złożenie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym oraz w Urzędzie Statystycznym
 • inne czynności związane ze zmianą umowy spółki.