UMOWY

Sporządzanie i opiniowanie umów, negocjacje

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania oraz opiniowania umów każdego rodzaju. Nadto nasza oferta obejmuje również negocjacje z kontrahentami zarówno w przedmiocie zawarcia umowy, jak również w przedmiocie polubownego załatwienie sporu powstałego w wyniku stosowania umowy.