NIERUCHOMOŚCI

Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej inwestycji budowlanych, prowadzeniu spraw z zakresu obrotu nieruchomościami, jak i takich, które wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa nieruchomości.

Zespół prawników zajmujący się obsługą projektów dotyczących nieruchomości posiada doświadczenie we wszystkich najistotniejszych aspektach tego typu transakcji, obejmujące nabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, najem, dzierżawę, leasing, kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych, dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości, począwszy od analizy prawnej, poprzez uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem nieruchomości, po zawieranie umów z wykonawcami oraz negocjacje z potencjalnymi klientami – odbiorcami końcowymi. Kancelaria uczestniczy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw reprywatyzacyjnych.


Specjalizujemy się w szczególności w:

  • audycie prawnym nieruchomości,
  • obsłudze prawnej inwestycji związanych z budową budynków handlowych, mieszkalnych, biurowych i przemysłowych,
  • negocjowaniu umów związanych z wykorzystaniem nieruchomości, w tym umów najmu obiektów komercyjnych,
  • prowadzeniu postępowań zmierzających do odzyskania lub stwierdzenia posiadania tytułu prawnego do nieruchomości,
  • reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych dot. nieruchomości, takich jak zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja, ustalenie zasadności podwyżki czynszu, zapłata czynszu, zapłata zaliczek od właściciela na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • kompleksowej obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych.