WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Świadczymy usługi prawne w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności z zakresu prawa autorskiego, patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Usługi w powyższym zakresie obejmują m.in. sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, sporządzanie projektów umów jak również pomoc w negocjacjach.